13. ČLEN – MAKSIMALEN ČAS, ČASOVNE ZAPORE IN ODSTOPI

Maksimalen čas za prihod v cilj je:

–  za “S1 TRAIL TEK Z BURJO” 16 KM”: 4 ure, najkasneje do 16.00

–  za “S1 TRAIL TEK Z BURJO 21 KM”: 6 ur, najkasneje do 17:15

–  za “S1 TRAIL TEK Z BURJO 42 KM”: 10 ur, najkasneje do 18:15
Časovna zapora 1: ob 13.00 – okrepčevalnica Draga
Časovna zapora 2: ob 15.30 – okrepčevalnica Obelisco
Obvoz: ob 17.30 – okrepčevalnica Santa Croce – Križ (razvrstitev brez časa)

– za“S1 TRAIL TEK Z BURJO 57 KM”: 12 ur, najkasneje do 19.30,
Časovna zapora 1: Ob 11.00 – okrepčevalnica Majenca Dolina
Časovna zapora 2: Ob 13.00 – okrepčevalnica Hiša Flinko
Časovna zapora 3: Ob 15.00 – okrepčevalnica Santa Obelisco
Obvoz: Ob 17.30 na – okrepčevalnica Santa Croce – Kriz, po enostavnejši progi + 45 min na rezultat

– za“S1 TRAIL TEK Z BURJO 80 KM”: 21 ur, najkasneje do 19.30,
Časovna zapora 1: Ob 04.00 – okrepčevalnica Podgorje
Časovna zapora 2: Ob 11.00 – okrepčevalnica Dolina
Časovna zapora 3: Ob 13.00 – okrepčevalnica Draga
Časovna zapora 4: Ob 15.30 – okrepčevalnica Draga
Obvoz: Ob 17.30 na – okrepčevalnica Santa Croce – Kriz, po enostavnejši progi + 45 min na rezultat


ODSTOPI

 

  • Morebitnii odstop je potrebno javiti ekipam organizatorja na trasi, ki bodo organizirale eventualni prevoz..
  • Predviden je avtobusni prevoz tekmovalcev v cilj v primeru morebitnega odstopa.li>
  • Postanki in časovnica provozov so objavljeni v Race Guide in na plakatih na okrepčevalnicah.
  • Avtobusi na trasah 57 in 21 km bodo imeli frekvenco odhodov krajšo od 45 minut. Počakati bo mogoče v za to namenjenem ogrevanem prostoru.li>
  • Ipertrail in S1 Ultra bosta imeli organiziran prevoz tekmovalcev po potrebi. Časvnica odhodov se bo prilagajala potrebam, številu tekmovalcev in oddaljenosti okrepčevalnice. Počakati bo mogoče v ogrevanem prostoru. Organizator se zavezuje nuditi čimprejšnji in udoben prevoz do Bora Village.
  • Predvidena je “metla”, ki bo sledila zadnjemu tekmovalcu. V morebitno pomoč tekmovalcem, ki so odstopili ali ostali brez pomoči na trasi.


Facebook