Člen 22 – IZJAVA O ODGOVORNOSTI

S prostovoljno prijavo in sodelovanjem na tekmi tekmovalec soglaša in sprejema brez izjem obstoječi pravilnik in etiko tekme objavljenim na www.s1trail.com. S prijavo tekmovalec soglaša, da organizator ne nosi nikakršne odgovornosti, tako kazenske kot civilne, za škodo osebam in/ali predmetom tako s strani tekmovalca povzročene in/ali prejete pred, med in po tekmi, ter se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom za povrnitev škode. Izjava o odgovornosti mora biti izpoljnena in podpisana pred prevzemom startne številke. Izročitev startne številke je mogoča le ob podpisani izjavi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.